כתובת למשלוח הספר

pricingicon
ספר בלבד

79 ₪

  • 79₪ תשלום חד פעמי
  • כולל משלוח על חשבוננו

כתובת למשלוח

* שם מלא

* מספר פלאפון

* עיר

* רחוב + מספר בניין

* מספר דירה

* מיקוד

warnicon אנא וודאו כי הכתובת מלאה ונכונה ולא חסר בה שום פרט. פרטים שגויים או חסרים יגרמו לעיכוב משמעותי בקבלת הספר.

נתקלתם בבעיה ברכישה? צור איתנו קשר