שאלות נפוצות

מהו אורך הקורס?
האם הקורס מכסה את כל חומר הלימוד לתאוריה?
כיצד הקורס מועבר?
מהי העלות של הקורס?